01 HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Görevi

Ünvanı

Adı Soyadı

OLAĞAN TOPLANTI TARİHLERİ

 

 

 

05.04.2017 – 16:00

05.07.2017 – 16:00

05.10.2017 – 16:00

29.12.2017 – 16:00

Başkan:

Başhekim

Op. Dr. Turhan GAZİOĞLU

Başkan Yrd.:

Başhemşire

Yeşim İNCİ

Üye:

Kalite Direktörü

Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Üye:

Hastane Müdürü

Mustafa Işık İNALSÜ

Üye:

Biyokimya Uzmanı

Uzm.Dr.Emine ÖZÇELİK

Üye:

Radyoloji Uzmanı

Uzm.Dr.Ömür ÖKTEN

Üye:

Lab. Sorumlusu

İlkan ALTINEL

Üye:

Hemşire

Funda DUGAN

Üye:

Hemşire

Songül DURAK

Üye:

Hemşire

Naime RÜSTEMOĞLU

Üye: Biyomedikal Sorumlusu Caner İSTANMAKALI
Üye: Kalite ve Akreditasyon Sor. Cemşah YAZICI
Üye: Eczane Personeli Süleyman PAJO
Üye: Bilgi İşlem  Cem Onur YILMAZ
Üye: Enfeksiyon Kont. Hem. Ümran SÜREN

 

02- EĞİTİM KOMİTESİ

Görevi

Ünvanı

Adı Soyadı

 OLAĞAN TOPLANTI TARİHLERİ

 

 

02.02.2017 – 16:00

19.05.2017 – 16:00

04.08.2017  – 16:00

               07.12.2017 – 16:00

 

 

Başkan:

Kalite Direktörü

Prof. Tuncay ÇAĞLAR

Başkan Yrd.:

Tedavi ve Bak. Hiz. Md

Yeşim İNCİ

Üye:

Diabet Hemşiresi

Aycan GÜLSEVEN

Üye:

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Ümran SÜREN

Üye:

Hemşire

Sinem ÇİK

Üye:

Kalite ve Akreditasyon Sor.

Cemşah YAZICI

03 -ÇALIŞAN SAĞLIĞI ve  GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

İsg kurul tarafından yürütülmektedir.

 

04 - TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Görevi

Ünvanı

Adı Soyadı

 OLAĞAN TOPLANTI TARİHLERİ

 

 

31.01.2017 – 16:00

30.03.2017 – 16:00

30.06.2017 – 16:00

               28.12.2017 – 16:00

 

 

 

 

Başkan:

Satın Alma Komitesi Başkanı

Op.Dr.Soykan ÖZGÜR

Baş. Yar. :

Hastane Müdürü

Mustafa Işık İNALSÜ

Üye:

Tedavi ve Bakım Hiz.Müd.

Yeşim İNCİ

Üye:

İSG Uzm.

Merve YILMAZ

Üye:

Teknik Servis

Ekrem KÜÇÜKDOĞAN

Üye:

Teknik Servis

Tamer İGÜN

Üye:

Biyomedikal Teknikeri

Caner İSTARMAKALI

Üye:

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Ümran SÜREN

Üye:

Kalite ve Akreditasyon Sor.

Cemşah YAZICI

 

05- KAN TRANSFÜZYON KOMiTESİ

Görevi

Ünvanı

Adı Soyadı

OLAĞAN TOPLANTI TARİHLERİ

 

 

09.02.2017 – 16:00

18.05.2017 – 16:00

07.09.2017 – 16:00

07.12.2017– 16:00

Başkan:

Başhekim

Op. Dr. Turhan GAZİOĞLU

Başkan Yrd.:

Kalite Yön Direktörü

Prof. Dr. Tuncay Çağlar

Üye:

Biyokimya Uzmanı

Uzm. Dr. Emine ÖZÇELİK

Üye:

Anestezi ve Rean. Uzm.

Uzm. Dr. Şermin Ş.UZER

Üye.

Tedavi Hiz. Müdürü

Yeşim İNCİ

Üye:

Hemşire

Funda DUGAN

Üye:

Laboratuar Sorumlusu

İlkan ALTINEL

Üye:

Kalite Sorumlusu

Cemşah YAZICI

 

 

06-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Görevi

Ünvanı

Adı Soyadı

OLAĞAN TOPLANTI TARİHLERİ

 

 

06.04.2017– 16:00

06.07.2017 – 16:00

05.10.2017 – 16:00

25.12.2017 – 16:00

Başkan:

Başhekim

Op. Dr. Turhan GAZİOĞLU

Başkan Yrd.:

Kalite Direktörü

Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Üye:

Ted.ve Bak Hiz. Md.

Yeşim İNCİ

Üye:

Enfeks.Kon.Hem.

Ümran SÜREN

Üye:

Kalite Sorumlusu

Cemşah YAZICI

Üye:

Hastane Müdürü

Mustafa Işık İNALSÜ

Üye: Ameliyathane Sor. Hekimi Op. Dr. Tolga GÜRLÜ
Üye: Doğumhane Sor. Hemşiresi Ünizle YÜzer
Üye: Sterilizasyon Sorumlusu İlker ONAN
Üye: Eczane Personeli Süleyman PAJO

 

 

 

07-KLİNİK KALİTE İYİLETİRME KOMİTESİ

Görevi

Ünvanı

Adı Soyadı

OLAĞAN TOPLANTI TARİHLERİ

 

 

Komite Her Klinik kalite analiz 

döneminde toplanacaktır.

Başkan:

Başhekim

Op. Dr. Turhan GAZİOĞLU

Başkan Yrd.:

Kalite Direktörü

Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Üye:

Ted.ve Bak Hiz. Md.

Yeşim İNCİ

Üye:

Hastene Müdürü

Mustafa Işık İNALSÜ

Üye:

Kalite & Akreditasyon

Cemşah YAZICI

Üye:

USS Sorumlusu/Bilgi İşlem

Cem Onur YILMAZ

Üye: USS Sorumlusu/Bilgi İşlem Aykut KURU

*İzlenen her sağlık olgusu için bir ilgili uzman hekim komite toplantıılarına katılacaktır.

06-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Görevi

Ünvanı

Adı Soyadı

OLAĞAN TOPLANTI TARİHLERİ

 

 

06.04.2017– 16:00

06.07.2017 – 16:00

05.10.2017 – 16:00

25.12.2017 – 16:00

Başkan:

Başhekim

Op. Dr. Turhan GAZİOĞLU

Başkan Yrd.:

Kalite Direktörü

Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Üye:

Ted.ve Bak Hiz. Md.

Yeşim İNCİ

Üye:

Enfeks.Kon.Hem.

Ümran SÜREN

Üye:

Kalite Sorumlusu

Cemşah YAZICI

Üye:

Hastane Müdürü

Mustafa Işık İNALSÜ

Üye: Ameliyathane Sor. Hekimi Op. Dr. Tolga GÜRLÜ
Üye: Doğumhane Sor. Hemşiresi Ünizle YÜzer
Üye: Sterilizasyon Sorumlusu İlker ONAN
Üye: Eczane Personeli Süleyman PAJO
 

 

YUKARI