BAŞHEKİMİMİZDEN MESAJ
 
    Özel Ekol Hastanesi olarak, hastalarımıza verdiğimiz hizmetin etkinlik ve verimliliğini sürekli gözeterek en iyiye ulaşmak temel amacımızdır. Bu ancak her bir çalışanımızın işini severek ve sahiplenerek yapmasıyla mümkün olacaktır. Pek çok alanda olduğu gibi, sağlık alanında da başarı ekip çalışmasıyla kazanılır. Ben olmaktan sıyrıldığımızda başarı artık kaçınılmazdır.
   Sizler ve bizler biliyoruz ki; günümüzde iş yaşamındaki verimliliğin ve başarının kaynağı çalıştığımız ortama uyum sağlamak, değerlerini benimsemek ve aynı misyonu paylaşabilmekten geçmektedir.
  Bizler, ortak değerlerimizin ve hizmet politikamızın hedeflerine en kısa sürede ulaşacağına inanıyor, ekibimize katılmanızdan onur ve mutluluk duyuyoruz.
 
BAŞHEKİM Uz. Dr. Turhan GAZİOĞLU
 
 
KALİTE YÖNETİM BİRİMİMİZİN AMACI
   Sağlıkta dönüşüm programının ana hedeflerinden biri de sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır.2008 yılında aktif bir şekilde başlayan bu çalışma günümüze kadar pek çok gelişme kaydederek ulaşmıştır.2011 yılında yeniden yapılanan kurumumuz kalite yönetim birimi sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi kaliteli verimli bir hizmet sunumunu sağlamak için yoğun bir çalışma içerisine girmiştir.Bu çalışma tüm hastanemiz çalışanları tarafından üst yönetimin de büyük bir desteği ile aktif bir şekilde sürmektedir.Amacımız kurumumuzda bize başvuran hastalarımıza, hasta ziyaretçilerimize, refakatçilerimize ve hizmet vermek için çalışan tüm personelimize güvenli ve sürekli bir hizmet sunumunun gerçekleşmesini sağlamaktır.Bu çalışmaları yaparken sizlerin de görüş ve önerileriniz bizler için çok önemlidir.Bizler inanıyoruz ki hep beraber Sağlıkta Ulusal Kalite Sistemine ulaşacağız.
 
 
Kalite Yönetim Birim Sor.
Prof. Dr. TUNCAY ÇAĞLAR
YUKARI