KOAH ( Kronik Bronşit, anfizem)

Astım Alerji

Pnömani (Zatürree)

Tüberküloz

Akciğer tümörleri

Diğer Akciğer  Hastalıkları ( Sarkoidoz,Plörezi,Pulmoner Emboli  vb.)

Sigara Bıraktırma

Solunum Fonksiyon testleri

Akciğer görüntüleme 

YUKARI